Hoya Sensity : Light Reactive Lens

Hoya  Sensity  : Light  Reactive  Lens 

ร้านโบราณจัง – กรุงธนนาฬิกา pround to present

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่พึ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆสำหรับเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ ที่เป็นเทคโนโลยีของ Hoya เอง

Hoya Sensity : Light Reactive Lens new technology from Hoya

อ่านเพิ่มเติม